Λυδία Λέντζαρη

Λυδία Λέντζαρη

Βιογραφικό:

Λέντζαρη Λυδία (PT, NDT, MSc)

  • Πτυχιούχος τμήματος φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Αθήνας, από το 2013
  • Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο Νευρολογικά Νοσήματα, Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις
  • Εκπαίδευση σε μεθόδους θεραπείας και αποκατάστασης: kinesio taping, manual therapy, craniosacral therapy
  • Βobath Τherapist (NDT) για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και νευροαναπτυξιακές διαταραχές
  • Καλλιτεχνική ενασχόληση με το χορό (μπαλέτο , σύγχρονο , lindy hop, jazz)
  • Συμμετοχή ως χορεύτρια σε μικτή ομάδα χορού (άτομα με και χωρίς αναπηρία)
  • Εκπαίδευση στη μέθοδο Barre Astié από τον ίδιο τον δημιουργό της Alain Astié, το 2012
  • Διδασκαλία της μεθόδου από το 2013 σε σχολές χορού, στούντιο χορού και γυμναστήρια

Μπορείτε να με βρείτε στη σελίδα μου στο FB Barre Astié με τη Λυδία

Skills:

Barre Astié
100%
Kinesio Taping
100%
Manual Therapy
100%
Craniosacral Therapy
100%
Bobath Therapist (NDT)
100%